Varaa aikasi netissä
Tai soita 019 5211 500

Varaa aika netissä

tai soita 019 5211 500

Kuulontutkimus ja -kuntoutus

Audionomi on paikalla Porvoon Lääkärikeskuksessa pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kuulontutkimuksiin voi tulla sekä lähetteellä että ilman. Suositeltavaa olisi kuitenkin käydä ensin korvalääkärin vastaanotolla. Korvalääkärimme tekevät tiivistä yhteistyötä audionomin kanssa.

Audionomi on kuulonhuollon erityisasiantuntija, jolta saa seuraavia palveluita:

  • Diagnostisia kuulo- ja tasapainotutkimuksia
  • Kuulokojeiden sovituksia
  • Seurantakäyntejä kuulokojetta käyttäville
  • Ohjausta muiden kuuloon liittyvien apuvälineiden (esimerkiksi yksilölliset kuulonsuojaimet ja uimakorvatulpat) hankinnassa ja käytössä

Onko kuulosi heikentynyt?

Kuulon heikkenemiseen voi olla useita eri syitä. Aiheuttajana voi olla korvan, kuulohermon tai keskushermoston vaurioista tai sairauksista. Usein syynä on meluvamma tai normaali iän aiheuttama kuulon heikkeneminen. Myös kuulonaleneman vaikeusaste vaihtelee. Kuulonaleneman laatu ja vaikeus sekä kuulokojeen tarve selviävät käynnillä kuulontutkijan eli audionomin vastaanotolla. Audionomi on kuulonkuntoutuksen ja kuulokojeiden asiantuntija. 

Kuulovaurion oireita voivat olla:

  • korvat tuntuvat tukkoisilta
  • joudut pinnistelemään kuullaksesi ja saadaksesi selvää sanoista
  • radion ja television äänenvoimakkuutta on toistuvasti lisättävä
  • meluinen ympäristö aihuettaa vaikeuksia kuunteluun
  • keskusteluun osallistuminen hankaloituu
  • korva soi

Varaa aika kuulontutkimukseen, niin selvitetään kuulonaleneman vaikeusaste ja se, voisiko kuulokojeesta olla sinulle hyötyä.

Vaivaako tinnitus?

Tinnitus on korvien ja keskushermoston kuulojärjestelmien sairauksiin ja häiriöihin liittyvä kuulo-oire. Tinnitus koetaan usein korvien soimisena, vinkumisena, kohinana tai säröisenä äänenä. Lähes jokaisella, tervekuuloisellakin ihmisellä, korvat soivat satunnaisesti ja se voi liitty esimerkikis kovaan melualtistukseen. Kun tinnitus on jatkuvaa ja alkaa häiritä elämää ja normaalia kuulemista, on sen takan olevat syyt selvitettävä.

Tinnituksen hoitoon ei ole yleispätevää hoitoa. Toiset kokevat saavansa avun jostain, joka taas toisilla ei tunnu auttavan lainkaan. Tärkeintä hoidossa on pitkäjänteisyys, jotta löydetään hoito, josta koetaan olevan apua. 

Sinua hoitaa

Tarja Wäre

Audionomi Lue lisää

Tarja Wäre

Audionomi

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti

Vastaanotto

Kaksi päivää viikossa

Erityisosaaminen

Kuulontutkimukset, kuulon kuntoutus ja kuulonsuojaimet

Muuta

20 vuotta audionomina keskussairaaloissa, 15 vuotta yksityisellä

VARAA AIKA: SOITA 019 5211 500