Varaa aikasi netissä
Tai soita 019 5211 500

Varaa aika netissä

tai soita 019 5211 500

Urheilijan yksilöllinen ravitsemusneuvonta

Tarkoituksenmukaisesta ruokavaliosta on kilpaurheilijoille ja tavoitteellisesti harjoitteleville kuntoilijoille niin suurta hyötyä, että ruokavalion koostamiseen tulisi kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin harjoittelun ja levon tasapainoon. Pitkäjänteisen harjoittelun lisäksi tarvitaan riittävästi laadukasta ruokaa ja sopivasti lepoa, jotta kuntotekijät voisivat kehittyä mahdollisimman tehokkaasti ilman vaaraa kroonisen ylirasitustilan kehittymisestä ja suurentuneesta loukkaantumis- tai sairasteluriskistä. Harjoittelun laatu kärsii ja palautuminen hidastuu, eikä harjoittelu tuota toivottua tulosta, jos ruokavalio on huolimattomasti koostettu.

Erityisen tärkeää on panostaa jokapäiväiseen perussyömiseen. Toimivat ja tarkoituksenmukaiset arjen ruokarutiinit luovat edellytyksiä laadukkaan ja säännöllisen harjoittelun toteuttamiseen sekä terveenä pysymiseen. Lisäksi hyvä arkisyöminen auttaa saavuttamaan sopivan kehon painon ja kehon koostumuksen sekä ylläpitämään niitä pitkällä aikavälillä.

Hyvä syöminen mm.:

 • parantaa vireyttä, motivaatiota, jaksamisen tunnetta, keskittymistä ja liikehallintaa
 • mahdollistaa laadukkaamman harjoittelun, paremman harjoitusadaptaation ja fyysisten ominaisuuksien nopeamman kehittymisen
 • ehkäisee rasitusvammoja ja loukkaantumisia
 • tuottaa enemmän terveitä treenipäiviä ja vähentää sairastelua kilpailujen yhteydessä
 • parantaa itseluottamusta, fiilistä, suoritusvarmuutta ja kilpailumenestystä
 • auttaa pitämään painon ”itsestään” sopivalla tasolla, ilman stressiä tai liiallista syömisen tarkkailua

Ravitsemusneuvonnasta voi olla apua myös erityistilanteissa, kuten:

 • kuntoutuksessa loukkaantumisten ja leikkausten yhteydessä
 • ravintolisätarpeen arvioimisessa ja ravintolisien turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön opastamisessa
 • valmistautuessa vaativaan urheilusuoritukseen kuten maratonille
 • painonpudotuksessa
 • syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä

Urheilijan yksilöllinen ravitsemusneuvonta käytännössä

Neuvonnan lähtökohtana toimii asiakkaan oma totuttu ruokavalio, johon ohjaaja ehdottaa yksilöllisesti räätälöityjä ja asiakkaan arkeen hyvin istuvia ja helposti toteutettavia muutoksia. Ohjaaja perustelee muutosehdotukset niin, että asiakas ymmärtää ja sisäistää muutosten taustalla olevat perustelut ja periaatteet. Tavoitteena on, että toteutetut muutokset sisäistyvät ohjauksen aikana ja sen jälkeen niin, että uudet toimintamallit vakiintuvat ja niistä muodostuu rutiineja.

Ensimmäisen tapaamisen (RAV1, 60 min) päätavoitteena on tutustua asiakkaan taustoihin. Tapaamisessa kartoitetaan asiakkaan kokemia haasteita liittyen urheiluun ja syömiseen mutta myös liittyen elämän muihin osa-alueisiin. Ensitapaamisen puitteissa on mahdollista antaa varsinaista konkreettista ravitsemusneuvontaa vain rajoitetusti. Suurimman hyödyn urheilija saa ostamalla lisäksi RAV2 -paketin johon sisältyy ruokavalion tarkempi arviointi ruokapäiväkirja-analyysillä, toinen tapaaminen (60 min), kirjalliset ruokavalio-ohjeet ja 1-2 seurantayhteydenottoa puhelimitse.

Hyvin nuorten urheilijoiden kohdalla on suositeltavaa, että urheilijan vanhempi tulisi mukaan vastaanotolle. Ohjauskokonaisuuden (RAV1 + RAV2) ollessa kyseessä riittää, että vanhempi on läsnä jälkimmäisessä neuvontatapaamisessa. Tapaamalla asiakkaan ensimmäisellä kerralla kahden kesken voi ohjaaja usein saada urheilijan tilanteesta tarkemman kuvan kuin vanhemman läsnä ollessa.