Varaa aikasi netissä
Tai soita 019 5211 500

Varaa aika netissä

tai soita 019 5211 500

Työterveys

Yhdessä hyvä tulee

Porvoon Lääkärikeskus tarjoaa työterveyshuollon palveluita yrityksille ja yrittäjille. Palvelujen sisältö suunnitellaan asiakasyrityksen toiveiden, tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Toiminta suunnitellaan myös yhdessä työterveyshuoltomme asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyö työkyvyn tukena

Työterveyshuollossa keskeisellä sijalla on työkykyä ylläpitävä toiminta, sairauspoissaolojen hallinta ja työhyvinvointiin liittyvät palvelut. Varhaisen tuen mallimme on apuna niin sairauspoissaolojen ja eläkeriskien hallinnassa kuin työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. 

Vaikuttava työterveyshuolto

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan seuraamme työterveyshuollon vaikuttavuutta asiakasyrityksissämme. Asiakasyrityksen kanssa sovitaan yhdessä mittarit sekä tavoitteet työterveyshuollon vaikuttavuuden seurantaan (vaikuttavuusindikaattorit). Yhdessä sovitut vaikuttavuuden tavoitteet ja mittarit ohjaavat työterveyshuoltotoimintaa haluttuun suuntaan.

Sujuvaa ja nopeaa palvelua

Yhteistyö Lääkärikeskuksen muiden yleis- ja erikoislääkäreiden kanssa takaa tehokkaat hoitoprosessit ja nopean hoitoon pääsyn. 

Päivystysluonteisissa sairastapauksissa aika lääkärille järjestyy yleensä samana päivänä ja odotustaika oman työterveyslääkärin vastaanotolle on korkeintaan pari päivää.